Privacy

Privacy Statement

 

 

Uw persoonsgegevens worden door Tuinen Van Acker verwerkt voor klantenbeheer en boekhouding op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht.

 

Via gdpr@tuinenvanacker.nl een schrijven aan ons adres kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV  Den Haag. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking  kan u via brief bij ons opvragen of via gdpr@tuinenvanacker.nl

 

Ze kunnen ook worden gebruikt voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van andere diensten en producten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u dit niet wil kan u ons dat meedelen op gdpr@tuinenvanacker.nl  of via een schrijven aan ons adres.