Contact

Ons verhaal

 

 

Vanuit een wens om te werken met bloemen en planten, ontstond het idee om een website met bijhorende webshop op te zetten.

 

Via onze webshop kunt u uw kerstboom bestellen!

Ondertussen kunt u uiteraard ook bij ons terecht voor een grote keuze aan bloemen, planten en bomen. Voor meer informatie over prijzen stuurt u best een mail met u wensen naar het onderstaande mailadres.


Contacteer me:

 

 

 

Neem gerust contact op met mij voor alle vragen:

info@tuinenvanacker.nl

 

+31 (0)6 8332 6965 (NL)

 +32 (0)4 8745 0754 (B)

 

 

CONTACT INFORMATIE

 

E-mail ons:

info@tuinenvanacker.nl

kerstbomen@tuinenvanacker.nl


Bellen:

+31 (0)6 8332 6965 (NL)

 +32 (0)4 8745 0754 (B)

Garantie en retourneren:


De producten worden uitgesloten van herroepingsrecht omdat de natuurlijke kerstbomen snel bederven en/of een beperkte houdbaarheid hebben.


De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient consument binnen 7 dagen na levering van het product de ondernemer daarvan in kennis te stellen.

Indien de ondernemer de klacht gegrond acht, worden na overleg met consument de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door consument betaalde prijs over het product.